Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Bồi thường > Cơ sở y tế đối tác

DANH SÁCH BỆNH VIỆN LIÊN KẾT

 

INSMART'S DIRECT BILLING LIST (INPATIENT)
NO NAME ADRESS
THE SOUTHEAST AREA
I. HO CHI MINH CITY
1 AN SINH HOSPITAL 10 Tran Huy Lieu, Phu Nhuan, HCMC
2 PHAP VIET HOSPITAL 06 Nguyen Luong Bang, Tan Phong Ward , Dist 7. HCMC
3 GIA DINH ASIA COLUMBIA HOSPITAL   01 No Trang Long, Binh Thanh, HCMC
4 VU ANH HOSPITAL  15-16 Phan Van Tri,Ward 17, Go Vap, HCMC
5 SAI GON ENT HOSPITAL  01-03 Trinh Van Can, Cau Kho Ward, Dist 1, HCMC
6 TRIEU AN HOSPITAL 425 Kinh Duong Vuong, An Lac ward, Binh Tan Dist, HCMC
7 HONG DUC HOSPITAL  32/2 Thong Nhat, Ward 10, Go Vap, HCMC
8 CAO THANG HOSPITAL 135B Tran Binh Trong, Ward 12, Dist 5, HCMC
9 VAN HANH HOSPITAL 700 Su Van Hanh, Wrad 12, Dist 10, HCMC
10 TU DU HOSPITAL 284 Cong Quynh, Dist 1, HCMC 
11 HOAN MY PREMIER HOSPITAL
( HOAN MY SAI GON HOSPITAL )
60-60A Phan Xich Long, Ward 1, Phu Nhuan, HCMC 
12 MINH ANH HOSPITAL  36, 1B , Binh Tri Dong B Ward , Binh Tan Dist, HCMC
13 MEKONG HOSPITAL 243-243A- 243B Hoang Van Thu, Ward 1, Tan Binh, HCMC
14 QUOC ANH HOSPITAL  104-110 Str No 54 , Tan Tao, Binh Tan
15 CITY INTERNATIONAL HOSPITAL  532 Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist, HCMC
16 SAI GON TAM TRI HOSPITAL  171/3 Truong Chinh, Ward Tan Thoi Nhat, Dist 12. HCMC
17 TAN HUNG GENERAL HOSPITAL 871 Tran Xuan Soan,Tan Hung Ward, Dist 7, HCMC
18 VINMEC CENTRAL PARK GENERAL INTERNATIONAL HOSPITAL 720A Dien Bien Phu, Ward 22, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City.
19 SAI GON INTERNATIONAL OB GYN HOSPITAL No 63, Bui Thi Xuan Str, Dist 1, Ho Chi Minh City.
20 BUU DIEN GENERAL HOSPITAL No B9, Thanh Thai Str, Dist 10, Ho Chi Minh City.
II. DONG NAI
1 DONG NAI INTERNATIONAL HOSPITAL  1048A Pham Van Thuan, Tan Mai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai
2 AU CO OBSTETRICS HOSPITAL  47/19A Dieu Xien, 5B Quarter, Tan Bien Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
3 DONG NAI GENERAL HOSPITAL 2 Dong Khoi, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
III. BINH DUONG
1 HANH PHUC HOSPITAL  Binh Duong avenue, Thuan An , Binh Duong
2 MY PHUOC HOSPITAL  TC3 Str, My Phuoc Town, Ben Cat, Binh Duong
3 BINH DUONG COLUMBIA ASIA HOSPITAL  Lot 178 ,Hoa Lan,Thuan Giao, Thuan An , Binh Duong
4 SAI GON BINH DUONG GENERAL HOSPITAL  39 Ho Van Cong, Quarter 4, Tuong Binh Hiep Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
SOUTHWEST AREA
I. CAN THO
1 HOAN MY CUU LONG HOSPITAL Lot 20, Quang Trung,Phu Thu Ward, Cai Rang, Can Tho
2 PHUONG CHAU HOSPITAL 300 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, TPCT
II. CA MAU
1 MINH HAI HOAN MY HOSPITAL 09 Lac Long Quan, Ward 7, Ca Mau City
III. KIEN GIANG
1 VINMEC PHU QUOC GENERAL INTERNATIONAL HOSPITAL Bai Dai Area, Ganh Dau Commune, Phu Quoc Dist, Kien Giang Province.
SOUTHERN CENTRAL AREA
I. DA NANG
1 DA NANG WOMEN HOSPITAL 26C Chu Văn An, Da Nang
2 HOAN MY DA NANG HOSPITAL - INTERNATIONAL DEPARTMENT 161 Nguyen Van Linh, Thanh Khe Dist, Da Nang
3 DA NANG TAM TRI HOSPITAL  64 CMT8, Khue Trung Ward, Cam Le Dist, Da Nang
4 DA NANG FAMILY GENERAL HOSPITAL  73 Nguyen Huu Tho, Thanh Khe, Da Nang
5 BINH DAN - DA NANG PRIVATE GENERAL HOSPITAL No 376, Tran Cao Van Str, Thanh Khe Dist, Da Nang City.
II. QUANG NAM
1 PACIFIC HOSPITAL  Xuan Quang, Tan An Ward, Hoi An City, Quang Nam
2 VINH DUC GENERAL HOSPITAL  8A Village, Dien Nam Trung, Dien Ban Dist, Quang Nam Province.
III. KHANH HOA
1 TAM TRI NHA TRANG GENERAL HOSPITAL  No 57-59, Cao Thang Str, Phuoc Long,  Nha Trang City
2 22/12 NHA TRANG HOSPITAL 34/4 Nguyen Thien Thuat - Tan Lap Ward - Nha Trang City
3 VINMEC NHA TRANG INTERNATIONAL GENERAL HOSPITAL Tran Phu Street, Group 1 Tay Son, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province.
TAY NGUYEN AREA
I. LAM DONG
1 HOAN MY HOSPITAL Sector 156, Mimosa,Ward 10, Da Lat
NORTH CENTRAL
I. HUE
1 HOANG VIET THANG HOSPITAL  187 Dien Bien Phu, Truong An Ward, Hue city
II. THANH HOA
1 HOP LUC GENARAL HOSPITAL CO.,LTD No 595, Nguyen Chi Thanh Str, Dong Tho Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
III. NGHE AN
1 VINH INTERNATIONAL HOSPITAL  99 Pham Dinh Toai, Hamlet 23, Nghi Phu Commune, Vinh City, Nghe An Province.
RED RIVER DELTA AREA
I. HA NOI CITY
1 VIET PHAP HOSPITAL 01 Phuong Mai, Dong Da, HN
2 TRI DUC HOSPITAL 219 Le Duan, Hai Ba Trung Dist, Ba Dinh, HN
3 VINMEC INTERNATIONAL  HOSPITAL  458 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung Dist, HN
4
NATIONAL HOSPITAL OF PEDIATRICS - A VOLUNTARY DEPARTMENT
18/879, La Thanh, Dong Da, HN
5 AN THINH HOSPITAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY 496 Bach Mai, Hai Ba Trung dist, HN
6 HUNG VIET TUMOR HOSPITAL 34 Dai Co Viet, Hai Ba Trung Dist, HN
7 HONG NGOC HOSPITAL  55 Yen Ninh, Ba Dinh, HN
8 NHIET DOI TRUNG UONG HOSPITAL 78 Giai Phong Str, HN
9 HUU NGHI- VIET DUC HOSPITAL - 1C VOLUNTARY DEPARTMENT 40 Trang Thi, HN
10 THU CUC INTERNATIONAL HOSPITAL  286 Thuy Khe, Tay Ho, HN
11 DND OPHTHALMOLOGY INTERNATIONAL HOSPITAL  No 128, Bui Thi Xuan Str, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi City.
12 HA THANH PRIVATE GENEAL HOSPITAL No 61, Vu Thanh Str, O Cho Dua Ward, Dong Da Dist, Ha Noi City.
13 BAO SON GENERAL HOSPITAL No 52, Nguyen Chi Thanh Str, Dong Da Dist, Ha Noi City.
14 DONG DO HOSPITAL  5 Xa Dan, Dong Da Dist, Ha Noi City.
15 NATIONAL PEDIATRICS INSTITUDE - INTERNATIONAL DEPARTMENT  18/879 La Thanh Str, Dong Da Dist, Ha Noi City
16 MEDLATEC GENERAL HOSPITAL  No 42-44, Nghia Dung Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi City.
17 TAM ANH GENERAL HOSPITAL No 108 Hoang Nhu Tiep, Bo De Ward, Long Bien Dist, Ha Noi City.
18 AN VIET GENERAL HOSPITAL 1E Truong Chinh, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan Dist, Ha Noi.
II. HAI PHONG
1
HAI PHONG MEDICAL UNIVERSITY 
225C Lach Tray, Ngo Quyen, Hai Phong
2 HAI PHONG INTERNATIONAL GENERAL CLINIC  124 Nguyen Duc Canh, Le Chan, Hai Phong
3 TAM PHUC OB GYN HOSPITAL No 10, Ho Sen Str, Le Chan Dist, Hai Phong City.
III. THAI BINH
1 LAM HOA PRIVATE GENERAL HOSPITAL  Ngo Quyen Str, Group 47, Ky Ba Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province.
2 HOANG AN PRIVATE GENERAL HOSPITAL  No 786, Ly Bon Str, Thai Binh City, Thai Binh Province.
IV. PHU THO
1 HUNG VUONG GENERAL HOSPITAL  Phuong Hung 1 Village, Chi Dam Commune, Doan Hung Dist, Phu Tho Province.
V.VINH PHUC
1 LAC VIET FRENDLY HOSPITAL Nguyen Tat Thanh, Dinh Trung Commune, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province.
VI. THAI NGUYEN
1 THAI NGUYEN INTERNATIONAL HOSPITAL  328 Luong Ngoc Quyen Str, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
2 THAI NGUYEN CENTER GENERAL HOSPITAL  501 Luong Ngoc Quyen Str, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.
VII. YEN BAI
1 HUU NGHI 103 GENERAL HOSPITAL Hoa Binh Street, Group 44, Nguyen Phuc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province.
VIII. BAC NINH
1 KINH BAC PRIVATE GENERAL HOSPITAL No 310, Tran Hung Dao Str, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province.
NORTHEAST AREA
I. QUANG NINH
1 VINMEC HA LONG INTERNATIONAL HOSPITAL No 10A Le Thanh Tong Str, Hong Gai Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province.
INSMART'S DIRECT BILLING LIST (OUTPATIENT)
NO NAME ADRESS
THE SOUTHEAST AREA
I. HO CHI MINH CITY
1 GIA DINH ASIA COLUMBIA HOSPITAL   01 No Trang Long, Binh Thanh, HCMC
2 VU ANH HOSPITAL 15-16 Phan Van Tri,Ward 17, Go Vap, HCMC
3 SAI GON ENT HOSPITAL  01-03 Trinh Van Can, Cau Kho Ward, Dist 1, HCMC
4 MINH ANH HOSPITAL  36, 1B , Binh Tri Dong B Ward , Binh Tan Dist, HCMC
5 SAI GON INTERNATIONAL CLINIC  06-08  Trinh Van Can, Dist 1, HCMC
6 HOAN MY PREMIER HOSPITAL
( HOAN MY SAI GON HOSPITAL )
60-60A Phan Xich Long, Ward 1, Phu Nhuan, HCMC 
7 HANH PHUC CLINIC  97 NTMK, Dist 1, HCMC
8 VIET AN CLINIC  201 NTMK, Nguyen Cu Trinh Ward, Dist 1, HCMC
9  COLUMBIA ASIA  CLINIC  08 Alexandre de Rohdes, Quận 1, TPHCM
10 VIET MY CLINIC  02 Hoang Hoa Tham, Ward 7, Binh Thanh
11 VIGOR CLINIC  21 Nguyen Trung Ngan, Dist 1 (  2nd floor )
12 VICTORIA HEALTHCARE MY MY CLINIC  Branch 1 :79 Dien Bien Phu, Dist 1 , HCMC
Branch 2 : 135A Nguyen Van Troi, Phu Nhuan, HCMC
13  YERSIN CLINIC  10, Truong Dinh, Ward 6, Dist 3, HCMC
14 NGOC MINH CLINIC  20-22 Lanh Binh Thang, Ward 13, Dist 11
15 QUOC ANH HOSPITAL  104-110 Str No 54 , Tan Tao, Binh Tan
16 VINMEC SAI GON INTERNATIONAL GENERAL CLINIC 2-2 Bis Tran Cao Van, Da Kao Ward, Dist 1, HCMC
17 CITY INTERNATIONAL HOSPITAL  532 Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist, HCMC
18 TAM TRI SAI GON GENERAL HOSPITAL   171/3 Truong Chinh Str, Tan Thoi Nhat Ward, Dist 12, HCMC.
19 EXSON INTERNATIONAL GENERAL CLINIC  722 Su Van Hanh, Ward 12, Dist 10, TP.HCM
20 THIEN PHUC INTERNATIONAL MEDICAL CO.,LTD 741-743 Highway 22, Quarter 5, Cu Chi Town, Cu Chi Dist, Ho Chi Minh City.
21 OLYMPUS GIA MY CLINIC JSC 33 Nguyen Huy Luong, Ward 14, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City.
22 TAN HUNG GENERAL HOSPITAL 871 Tran Xuan Soan,Tan Hung Ward, Dist 7, HCMC
23 SAINT LUKE MEDICAL CENTER 2nd Floor Crescent Plaza Building, 105 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City.
24 HONG DUC HOSPITAL  32/2 Thong Nhat, Ward 10, Go Vap, HCMC
25 VINMEC CENTRAL PARK GENERAL INTERNATIONAL HOSPITAL 720A Dien Bien Phu, Ward 22, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City.
26 HOAN MY SAI GON GENERAL CLINIC  No 4A, Str Hoang Viet, Ward 4, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City.
27 BAO NGOC GENERAL CLINIC 218 Nguyen Trai, Ward 3, Dist 5, Ho Chi Minh City.
28 CAREPLUS GENERAL CLINIC 107 Tan Hai, Ward 13, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City.
29 SAI GON INTERNATIONAL OB GYN HOSPITAL No 63, Bui Thi Xuan Str, Dist 1, Ho Chi Minh City.
30 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN Số B9, Đường Thành Thái, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
31 MONACO HEALTHCARE CO.,LTD No 493 Dien Bien Phu, Ward 3, Dist 3, Ho Chi Minh City.
32 VIET GIA GENERAL CLINIC No 166, Nguyen Van Thu Str, Da Kao Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City.
33 PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTCARE Branch 1 : No 20-20Bis-22 Dinh Tien Hoang, Dakao Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City.

Branch 2 : Broadway D, 152 Nguyen Luong Bang, Dist 7, Ho Chi Minh City.
34 THIEN Y - CU CHI GENERAL CLINIC 703 Highway 22, Street 5, Cu Chi Town, Cu Chi District, Ho Chi Minh City.
II. VUNG TAU
1 VUNG TAU GENERAL CLINIC 408 Le Hong Phong, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province
2 VAN THANH SAI GON GENERAL CLINIC No 304 Doc Lap, Phu My Ward, Tan Thanh Dist, Ba Ria - Vung Tau Province.
III. DONG NAI
1 DONG NAI INTERNATIONAL HOSPITAL  1048A Pham Van Thuan, Tan Mai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai
2 AU CO OBSTETRICS HOSPITAL  47/19A Dieu Xien, 5B Quarter, Tan Bien Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
3 DONG NAI GENERAL HOSPITAL 2 Dong Khoi, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
IV. BINH DUONG
1 HANH PHUC HOSPITAL  Binh Duong avenue, Thuan An , Binh Duong
2 BINH DUONG COLUMBIA ASIA HOSPITAL  Lot 178 ,Hoa Lan,Thuan Giao, Thuan An , Binh Duong
3 SAI GON BINH DUONG GENERAL HOSPITAL  39 Ho Van Cong, Quarter 4, Tuong Binh Hiep Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
SOUTHWEST AREA
I. CA MAU
1 MINH HAI HOAN MY HOSPITAL 09 Lac Long Quan, Ward 7, Ca Mau City
II. CAN THO
1 HOAN MY CUU LONG HOSPITAL  Lot 20, Quang Trung,Phu Thu Ward, Cai Rang, Can Tho
2 PHUONG CHAU HOSPITAL  300 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, TPCT
III. KIEN GIANG  
1 VINMEC PHU QUOC GENERAL INTERNATIONAL HOSPITAL Bai Dai Area, Ganh Dau Commune, Phu Quoc Dist, Kien Giang Province.
SOUTHERN CENTRAL AREA
I. DA NANG
1 HOAN MY DA NANG HOSPITAL - INTERNATIONAL DEPARTMENT 161 Nguyen Van Linh, Thanh Khe Dist, Da Nang
2 DA NANG TAM TRI HOSPITAL  64 CMT8, Khue Trung Ward, Cam Le Dist, Da Nang
3 DA NANG FAMILY GENERAL HOSPITAL  73 Nguyen Huu Tho,Hải Châu , Da Nang
4 BINH DAN - DA NANG PRIVATE GENERAL HOSPITAL No 376, Tran Cao Van Str, Thanh Khe Dist, Da Nang City.
II. QUANG NAM
1 PACIFIC HOSPITAL  Xuan Quang, Tan An Ward, Hoi An City, Quang Nam
2 VINH DUC GENERAL HOSPITAL  8A Village, Dien Nam Trung, Dien Ban Dist, Quang Nam Province.
III. KHANH HOA
1 TIN DUC CLINIC  39  Tran Quy Cap, Van Thang,Nha Trang
2 TAM TRI NHA TRANG GENERAL HOSPITAL  No 57-59, Cao Thang Str, Phuoc Long,  Nha Trang City
3 22/12 NHA TRANG HOSPITAL 34/4 Nguyen Thien Thuat - Tan Lap Ward - Nha Trang City
4 LUCKY GENERAL CLINIC 92 Le Hong Phong, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province.
5 VINMEC NHA TRANG INTERNATIONAL GENERAL HOSPITAL Tran Phu Street, Group 1 Tay Son, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province.
TAY NGUYEN AREA
I. LAM DONG
1 HOAN MY DA LAT HOSPITAL Sector 156, Mimosa,Ward 10, Da Lat
NORTH CENTRAL
I. HUE
1 HOANG VIET THANG HOSPITAL  187 Dien Bien Phu, Truong An Ward, Hue city
II. THANH HOA
1 HOP LUC GENARAL HOSPITAL CO.,LTD No 595, Nguyen Chi Thanh Str, Dong Tho Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
III. NGHE AN
1 VINH INTERNATIONAL HOSPITAL  99 Pham Dinh Toai, Hamlet 23, Nghi Phu Commune, Vinh City, Nghe An Province.
RED RIVER DELTA AREA
I. HA NOI CITY
1 VIET PHAP HOSPITAL 01 Phuong Mai, Dong Da, HN
2 VINMEC INTERNATIONAL  HOSPITAL  458 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung Dist, HN
3 HONG NGOC HOSPITAL  55 Yen Ninh, Ba Dinh, HN
4 THU CUC INTERNATIONAL HOSPITAL  286 Thuy Khe, Tay Ho, HN
5  MEDELAB CLINIC  1B Yet Kieu, Hoan Kiem , HN
6 YECXANH CLINIC  221 Pho Vong, Hai Ba Trung, HN
7 SAKURA CLINIC 49/612 Lac Long Quan, Nhat Tan Ward, Tay Ho Dist, Ha Noi City.
8 VIETLIFE GENERAL CLINIC Branch 1 : Villa 05-TT4, Song Da  Apartment - My Dinh, Dist  Tu Liem, Ha Noi City.
Branch 2 : 14 Tran Binh Trong, Hoan Kiem, Ha Noi
9 HA NOI FAMILY DOCTOR CENTER  75 Me Tri, Trung Van, Nam Tu Liem , HN
10 HONG NGOC KEANGNAM INTERNATIONAL GENERAL CLINIC Area B1 và 10th Floor, Keangnam Landmark 72, Pham Hung,Ha Noi
11 VIETSING CLINIC 83B Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, HN
12 VINMEC ROYAL CITY INTERNATIONAL CLINIC  458 Minh Khai, Ha Noi City
13 TRI DUC HOSPITAL 219 Le Duan, Hai Ba Trung Dist, Ba Dinh, HN
14 VIET DOCTOR GENERAL CLINIC 70 Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da, Ha Noi
15 SAVICO CLINIC   Floor 3, Building B, Savico Megamall, 07-09 Nguyen Van Linh, Long Bien Dist, Ha Noi City.
16 H - CLINIC - VIET PHAP HOSPITAL No 24T1, Trung Hoa Nhan Chinh New Urban, Ha Dong Dist, Ha Noi City.
17 DND OPHTHALMOLOGY INTERNATIONAL HOSPITAL  No 128, Bui Thi Xuan Str, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi City.
18 HA THANH PRIVATE GENEAL HOSPITAL No 61, Vu Thanh Str, O Cho Dua Ward, Dong Da Dist, Ha Noi City.
19 BAO SON GENERAL HOSPITAL No 52, Nguyen Chi Thanh Str, Dong Da Dist, Ha Noi City.
20 DONG DO HOSPITAL  5 Xa Dan, Dong Da Dist, Ha Noi City.
21 THANH CHAN INTERNATIONAL CLINIC 6 Nguyen Thi Thap, Trung Hoa Nhan Chinh Apartment, Cau Giay Dist, Ha Noi City.
22 DR.BINH TELE_CLINIC GENERAL CLINIC 11-13-15 Tran Xuan Soan, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi City.
23 MEDLATEC GENERAL HOSPITAL  No 42-44, Nghia Dung Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi City.
24 MEDLATEC GENERAL CLINIC No 99, Trich Sai Str, Buoi Ward, Tay Ho Dist, Ha Noi City.
25 TAM ANH GENERAL HOSPITAL No 108 Hoang Nhu Tiep, Bo De Ward, Long Bien Dist, Ha Noi City.
26 AN VIET GENERAL HOSPITAL 1E Truong Chinh, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan Dist, Ha Noi.
II. HAI PHONG
1
HAI PHONG MEDICAL UNIVERSITY 
225C Lach Tray, Ngo Quyen, Hai Phong
2 HAI PHONG INTERNATIONAL GENERAL CLINIC  124 Nguyen Duc Canh, Le Chan, Hai Phong
3 TAM PHUC OB GYN HOSPITAL No 10, Ho Sen Str, Le Chan Dist, Hai Phong City.
III. THAI BINH
1 LAM HOA PRIVATE GENERAL HOSPITAL  Ngo Quyen Str, Group 47, Ky Ba Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province.
2 HOANG AN PRIVATE GENERAL HOSPITAL  No 786, Ly Bon Str, Thai Binh City, Thai Binh Province.
V. PHU THO
1 HUNG VUONG PRIVATE GENERAL HOSPITAL  Phuong Hung 1 Village, Chi Dam Commune, Doan Hung Dist, Phu Tho Province.
VI.VINH PHUC
1 LAC VIET FRENDLY HOSPITAL Nguyen Tat Thanh, Dinh Trung Commune, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province.
NORTHEAST AREA
I. HA GIANG
1 DUC MINH JSC CLINIC 8A Nguyen Thai Hoc, Ha Giang City, Ha Giang Province.
II. QUANG NINH
1 HOANG ANH HEALTHCARE CO., LTD No 29, Nguyen Van Cu Str, Hong Hai Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province.
2 VINMEC HA LONG INTERNATIONAL HOSPITAL No 10A Le Thanh Tong Str, Hong Gai Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province.
III. THAI NGUYEN  
1 THAI NGUYEN INTERNATIONAL HOSPITAL  328 Luong Ngoc Quyen Str, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
2 THAI NGUYEN CENTER GENERAL HOSPITAL  501 Luong Ngoc Quyen Str, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.
IV. YEN BAI  
1 HUU NGHI 103 GENERAL HOSPITAL Hoa Binh Street, Group 44, Nguyen Phuc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province.
V. BAC NINH  
1 KINH BAC PRIVATE GENERAL HOSPITAL No 310, Tran Hung Dao Str, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province.
NORTHWEST AREA
I. TUYEN QUANG
1 AN SINH HEALTHL SERVICE TRADE CO.,LTD Groups 36, Hoa Lu Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province.
     
INSMART'S DIRECT BILLING LIST (DENTAL)
     
NO NAME ADRESS
THE SOUTHEAST AREA
I. HO CHI MINH CITY
1 HOAN MY PREMIER HOSPITAL
( HOAN MY SAI GON HOSPITAL )
60-60A Phan Xich Long, Ward 1, Phu Nhuan, HCMC 
2 VU ANH HOSPITAL 15-16 Phan Van Tri,Ward 17, Go Vap, HCMC
3 TAM TRI SAI GON GENERAL HOSPITAL   171/3 Truong Chinh Str, Tan Thoi Nhat Ward, Dist 12, HCMC.
4 CITY INTERNATIONAL HOSPITAL  532 Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist, HCMC
5 NGOC MINH CLINIC  20-22 Lanh Binh Thang, Ward 13, Dist 11
6 GIA DINH ASIA COLUMBIA HOSPITAL   01 No Trang Long, Binh Thanh, HCMC
7 3/2 DENTAL CLINIC  74, đường 3/2 St, Ward 2, Dist 3, HCMC
8 SAI GON ENT HOSPITAL  01-03 Trinh Van Can, Cau Kho Ward, Dist 1, HCMC
9 NAM NHAT DENTAL CLINIC LL8,Ba Vi, Ward 15,Dist 10, HCMC
10 NAM NHAT DENTAL CLINIC - PHAN DINH PHUNG BRANCH  332,Phan Dinh Phung,  Ward 1,  Phu Nhuan Dist, HCMC
11 NAM NHAT DENTAL CLINIC–HOANG VAN THU BRANCH  No 457, Str Hoang Van Thu, Ward 4, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City.
12 NAM NHAT DENTAL CLINIC–LE VAN SY BRANCH  364 Le Van Sy, Ward 14, Dist 3, Ho Chi Minh City.
13  YERSIN CLINIC  10, Truong Dinh, Ward 6, Dist 3, HCMC
14  COLUMBIA ASIA  CLINIC  08 Alexandre de Rohdes, Quận 1, TPHCM
15 DONG NAM DENTAL CLINIC  411,Nguyen Kiem,Ward 9, Phu Nhuan, HCMC
16 SAI GON LAM ANH DENTAL CLINIC  329 CMT8,Ward 12, Dist 10, HCMC
17 MINH KHAI DENTAL CLINIC 199 NTMK, Dist 1, HCMC
18 SMILE DENTAL CLINIC  112 Phan Dinh Phung, Ward 2, Phu Nhuan, HCMC
19  SAKURA DENTAL CLINIC 69 Le Van Thiem, Hung Phuoc 3, Phu My Hung, Dist 7, HCMC
20  XANH PON DEN TAL CLINIC  Branch 1 : 50 NTMK, Da Kao Ward, Dist 1, HCMC
BRANCH 3 : 33 XVNT, Ward 17, Binh Thanh , HCMC
21 EXSON INTERNATIONAL GENERAL CLINIC  722 Su Van Hanh, Ward 12, Dist 10, TP.HCM
22 VIGOR CLINIC  21 Nguyen Trung Ngan, Dist 1 (  2nd floor )
23 SAI GON INTERNATIONAL CLINIC  06-08  Trinh Van Can, Dist 1, HCMC
24 MINH CHAU DENTAL CLINIC 17 Pham Van, Phu Tho Hoa, Tan Phu, HCMC
25 DIGITAL DENTAL CLINIC  62 Dang Dung, Tan Dinh Ward, Dist 1, HCMC
26 NHAT TAN DENTAL CLINIC  BRANCH 1:10 Lam Son, Linh Tay Ward, Thu Duc
BRANCH 2 : 314 Vo Van Ngan, Binh Tho Wrad , Thu Duc
27 PHUONG DONG DENTAL CLINIC 54-56-58 3/2 , Ward 12, Dist 10, HCMC
28 SONG PHAT DENTAL CLINIC  BRANCH 1 :168 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, TPHCM
BRANCH 2 :331 Đien Bien Phu, Ward 4, Dist 3, HCMC
BRANCH 3 :198 XVNT, Ward 21, Binh Thanh
29 VENUS DENTAL CLINIC  678 Le Hong phong, Ward 10, Dist 10, HCMC
30 VINMEC SAI GON INTERNATIONAL GENERAL CLINIC 2-2 Bis Tran Cao Van, Da Kao Ward, Dist 1, HCMC
31 KOSEIKAI DENTAL CLINIC  21 Nguyen Trung Ngan, Dist 1 
32 SAIDO DENTAL CLINIC  Branch 1 : 258 Huynh Van Banh, Ward 11, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh City.
Branch 2 : No 185 Tan Ky, Tan Quy, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu Dist, Ho Chi Minh City.
33 VIET GIAO DENTAL CLINIC branch 1: 71 Pham Ngoc Thach, ward 6, Dist 3, HCMC
branch 2: 120 Ngo Quyen, ward 5, Dist 10, HCMC
34 STARLIGHT DENTAL CLINIC  2 Bis Cong Truong Quoc Te, Dist 3, HCMC
35 NO.1 DENTAL CLINIC  51 Street 3/2, Dist 10, HCMC
36 SKY DENTAL CLINIC 375 - 377 Nguyen Thai Binh, Ward 12, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City.
37 I-DENT DENTAL CO.,LTD Branch 1 : 19V Nguyen Huu Canh, 19 Ward, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City.

Branch 2 : 193A - 195 Hung Vuong, Ward 9, Dist 5, Ho Chi Minh City.
38 NHA VIET DENTAL CO.,LTD Str Le Thi Rieng, Ben Thanh Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City.
39 HOAN MY SAI GON GENERAL CLINIC  No 4A, Str Hoang Viet, Ward 4, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City.
40 AU MY HIGHTECH DENTAL CLINIC No 113 - 115, Str Dinh Tien Hoang, Da Kao Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City.
41 HONG DUC HOSPITAL  32/2 Thong Nhat, Ward 10, Go Vap, HCMC
42 VINH AN DENTAL 438 Hoang Van Thu, Ward 4, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City.
43 AVA DENTAL CO.,LTD 31 Tran Khac Chan, 1 Dist, HCMC
44 BINH AN DENTAL 563-565 Tran Hung Dao, Dist 1, HCMC
45 XINH DENTAL No 173-175, Str Nguyen Thai Hoc, Pham Ngu Lao Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City.
46 CAREPLUS GENERAL CLINIC 107 Tan Hai, Ward 13, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City.
47 VINMEC CENTRAL PARK GENERAL INTERNATIONAL HOSPITAL 720A Dien Bien Phu, Ward 22, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City.
48 SAI GON INTERNATIONAL ODONTO STOMATOLOGY HOSPITAL CO.,LTD No 101 Suong Nguyet Anh, Ben Thanh Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City.
49 CAM TU DENTAL No 4B, Str Tran Hung Dao, Pham Ngu Lao Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City.
50 HOP NHAT DENTAL (BRANCH 3) 403-405-407 Le Hong Phong, Ward 2, Dist 10, Ho Chi Minh City.
51 YAKURI DENTAL No 181A Dien Bien Phu, Da Kao Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City.
52 VIET GIA GENERAL CLINIC No 166, Nguyen Van Thu Str, Da Kao Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City.
53 KIM DENTAL CLINIC - Branch 1 : 33-35 Dinh Tien Hoang, Ward 3, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City
- Branch 2 : No 396 - 398, 3/2 Str, Ward 12, Dist 10, Ho Chi Minh City
54 TAN HUNG GENERAL HOSPITAL 871 Tran Xuan Soan,Tan Hung Ward, Dist 7, HCMC
55 QUOC ANH HOSPITAL  104-110 Str No 54 , Tan Tao, Binh Tan
56 THIEN Y - CU CHI GENERAL CLINIC 703 Highway 22, Street 5, Cu Chi Town, Cu Chi District, Ho Chi Minh City.
II. VUNG TAU
1 VAN THANH SAI GON DENTAL CLINIC  Branch 1 : 75 Bach Dang, Phuoc Trung Ward, Ba Ria Town
Branch 2 : 487 CMT8, Phuoc Nguyen Ward, Ba Ria
Branch 3 : 55 Ly Thuong Kiet, Ward 1, Vung Tau City
2 VAN THANH SAI GON GENERAL CLINIC No 304 Doc Lap, Phu My Ward, Tan Thanh Dist, Ba Ria - Vung Tau Province.
3 VUNG TAU GENERAL CLINIC 408 Le Hong Phong, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province
III. BINH DUONG
1 BINH DUONG DENTAL CLINIC  494-496 Binh Duong avenue, Hiep Thanh Ward, Thu dau Mot Town, Binh Duong
2 BINH DUONG COLUMBIA ASIA HOSPITAL  Lot 178 ,Hoa Lan,Thuan Giao, Thuan An , Binh Duong
IV.DONG NAI
1 VAN THANH SAI GON DENTAL CLINIC Branch 1 :269 CMT8, Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai
Branch 2 : 14D Phuc Nhac, Gia Tan 3, Thong Nhat , Dong Nai
Branch 4 : 129 Feoff 14, Dinh Quan, Dong Nai
2 DONG NAI INTERNATIONAL HOSPITAL  1048A Pham Van Thuan, Tan Mai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai
3 SAI GON B.H DENTAL CO.,LTD 8-8B Nguyen Ai Quoc, Bien Hoa, Dong Nai
SOUTHWEST AREA
I. CAN THO
1 HOAN MY CUU LONG HOSPITAL  Lot 20, Quang Trung,Phu Thu Ward, Cai Rang, Can Tho
2 PHUONG CHAU HOSPITAL  300 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, TPCT
II. KIEN GIANG
1 VINMEC PHU QUOC GENERAL INTERNATIONAL HOSPITAL Bai Dai Area, Ganh Dau Commune, Phu Quoc Dist, Kien Giang Province.
SOUTHERN CENTRAL AREA
I. DA NANG
1 DA NANG FAMILY GENERAL HOSPITAL  73 Nguyen Huu Tho, Hải Châu, Da Nang
2 HOAN MY DA NANG HOSPITAL - INTERNATIONAL DEPARTMENT 161 Nguyen Van Linh, Thanh Khe Dist, Da Nang
3 DA NANG TAM TRI HOSPITAL  64 CMT8, Khue Trung Ward, Cam Le Dist, Da Nang
II. KHANH HOA
1 TAM TRI NHA TRANG GENERAL HOSPITAL  No 57-59, Cao Thang Str, Phuoc Long,  Nha Trang City
2 VINMEC NHA TRANG INTERNATIONAL GENERAL HOSPITAL Tran Phu Street, Group 1 Tay Son, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province.
NORTH CENTRAL
I. HUE
1 SAI GON- HUE DENTAL CLINIC  66 Hung Vuong, Phu Nhuan Ward, Hue
II. THANH HOA
1 HOP LUC GENARAL HOSPITAL CO.,LTD  No 595, Nguyen Chi Thanh Str, Dong Tho Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
III. NGHE AN
1 VINH INTERNATIONAL HOSPITAL  99 Pham Dinh Toai, Hamlet 23, Nghi Phu Commune, Vinh City, Nghe An Province.
TAY NGUYEN AREA
I. LAM DONG
1 HOAN MY DA LAT HOSPITAL Sector 156, Mimosa,Ward 10, Da Lat
RED RIVER DELTA AREA
I .HA NOI CITY
1 VIET PHAP HOSPITAL 01 Phuong Mai, Dong Da, HN
2 VIETSING CLINIC 83B Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, HN
3 VIETLIFE GENERAL CLINIC Villa 05-TT4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.
4  MEDELAB CLINIC  86-88 Nguyen Luong Bang, Dong Da, Ha Noi
5 NGUYEN DU DENTAL CLINIC  2-4,Nguyen Du, Hang Bai, Hoan Kiem Dist, HN
6 UC CHAU DENTAL CLINIC  03 Nguyen Du, Hai Ba Trung, HN
7 LE HUNG DENTAL CLINIC  3 Alley 45 Hao Nam, O Cho Dua Ward, Dong Da Dist, Ha Noi City.
8 THU CUC INTERNATIONAL HOSPITAL  286 Thuy Khe, Tay Ho, HN
9  TERASA DENTAL CLINIC 29-31 Lane Thai Ha, Lang Ha Ward, Dong Da, HN
10 108 THANH CONG DENTAL CLINIC  6B & 2D Tran Hung Dao, Hian Kiem Dist, HN
11 NAM VIET DENTAL JSC 42 Cua Dong, Hoan Kiem, Ha Noi
12 VIET PHAP INTERNATIONAL DENTAL JSC  - Headquarters : 24 Tran Duy Hung, Cau Giay Dist, Ha Noi
- Branch 2 : 6 Thai Ha, Dong Da Dist, Ha Noi
13 VIET DOCTOR GENERAL CLINIC 70 Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da, Ha Noi
14 HONG NGOC HOSPITAL  55 Yen Ninh, Ba Dinh, HN
15 HONG NGOC KEANGNAM INTERNATIONAL GENERAL CLINIC Area B1 và 10th Floor, Keangnam Landmark 72, Pham Hung,Ha Noi
16 SAVICO CLINIC   Floor 3, Building B, Savico Megamall, 07-09 Nguyen Van Linh, Long Bien Dist, Ha Noi City.
17 HA THANH PRIVATE GENEAL HOSPITAL No 61, Vu Thanh Str, O Cho Dua Ward, Dong Da Dist, Ha Noi City.
18 BAO SON GENERAL HOSPITAL No 52, Nguyen Chi Thanh Str, Dong Da Dist, Ha Noi City.
19 VINMEC INTERNATIONAL  HOSPITAL  458 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung Dist, HN
20 DONG DO HOSPITAL  5 Xa Dan, Dong Da Dist, Ha Noi City.
21 SMILE CARE DENTAL  30 Nguyen Hong, Lang Ha Ward, Dong Da Dist, Ha Nội City.
22 MINH THU DENTAL No 92 Hoang Ngan, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi City.
23 DR.BINH TELE_CLINIC GENERAL CLINIC 11-13-15 Tran Xuan Soan, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi City.
24 MIKUNI DENTAL 8001 West Town, 8th Floor, Lotte Center, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh Dist, Ha Noi City.
25 MEDLATEC GENERAL HOSPITAL  No 42-44, Nghia Dung Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi City.
26 AN VIET GENERAL HOSPITAL 1E Truong Chinh, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan Dist, Ha Noi.
II. HAI PHONG
1 HAI PHONG MEDICAL UNIVERSITY 225C Lach Tray, Ngo Quyen, Hai Phong
III THAI NGUYEN
1 THAI NGUYEN INTERNATIONAL HOSPITAL  328 Luong Ngoc Quyen Str, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
2 THAI NGUYEN CENTER GENERAL HOSPITAL  501 Luong Ngoc Quyen Str, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.
IV. BAC NINH
1 KINH BAC PRIVATE GENERAL HOSPITAL No 310, Tran Hung Dao Str, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province.
NORTHEAST AREA
I. QUANG NINH
1 VINMEC HA LONG INTERNATIONAL HOSPITAL No 10A Le Thanh Tong Str, Hong Gai Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province.