Skip Navigation Links

BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀ TAI NẠN CON NGƯỜI

 

A. Đối tượng bảo hiểm:

  •  Người được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 1 tuổi đến 65 tuổi. Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng Hợp đồng với Bố và/hoặc Mẹ. Chương trình bảo hiểm của người phụ thuộc bằng hoặc thấp hơn chương trình bảo hiểm của Bố và/hoặc Mẹ.

 

  •  FUBON không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sau:

- Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.

- Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.

- Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật.

 

B. Quyền lợi bảo hiểm:

 

Quyền lợi bảo hiểm A - Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật

Quyền lợi bảo hiểm B - Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Quyền lợi bảo hiểm C - Chi phí y tế do tai nạn

Quyền lợi bảo hiểm D - Điều trị nội trú và chi phí phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật

TÊN TẢI TÀI LIỆU
Quy tắc bảo hiểm FHC PDF File
Giấy yêu cầu bảo hiểm FHC PDF File
Biểu phí FHC PDF File