Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm trách nhiệm

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM


 
1.  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG

a.  Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại cho các tổ chức và / hoặc cá nhân khác phát sinh do lỗi bất cẩn hay sai sót trong quá trình thực hiện các công việc và / hoặc các hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm gây ra.


b.  Phạm vi bảo hiểm

Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

  Những tổn thất và / hoặc thiệt hại bất ngờ về người (tử vong, thương tật hoặc ốm đau);

  Những tổn thất và / hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản;

 

Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng: 

  Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;

  Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của công ty bảo hiểm2.  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

a.  Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại cho các tổ chức và / hoặc cá nhân khác gây nên bởi hàng hoá do Người được bảo hiểm cung cấp, sửa chữa thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do họ thực hiện.


Người được bảo hiểm: Các nhà sản xuất, nhà phân phối, những người bán lẻ trong các kênh phân phối.


b.  Phạm vi bảo hiểm

Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

•  Những tổn thất và / hoặc thiệt hại bất ngờ về người (tử vong, thương tật hoặc ốm đau);

  Những tổn thất và / hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản;


Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:   

  Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;

  Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của công ty bảo hiểm