Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm tai nạn con người

BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN – NHÓM


A.  Đối tượng bảo hiểm
Công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú dài hạn trong lãnh thổ Việt Nam từ 1 tuổi (12 tháng tuổi) đến 65 tuổi.

Không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:
•  Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong, ung thư.
•  Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
•  Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

B.  Phạm vi bảo hiểm
•  Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
•  Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.
•  Chi phí y tế do tai nạn.
 
 
Tài liệu giới thiệu sản phẩm Bảo Hiểm Tai nạn con người

TÊN NGÀY FILE
Brochures - Bảo hiểm Tai nạn con người
23/07/2014 PDF File
 
Ngay từ bây giờ, hãy liên hệ với chúng tôi. Xin bấm vào đây!