Nội dung bảo hiểm

01
Quyền lợi

Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường các tổn thất xảy ra với công trình xây dựng do các sự cố bất ngờ và không lường trước được trong thời gian được bảo hiểm

• Thiệt hại vật chất

Bảo hiểm cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được đối với các hạng mục được bảo hiểm xảy ra trong quá trình xây dựng, thi công công trình do những rủi ro không bị loại trừ nêu trong đơn bảo hiểm

• Trách nhiệm bên thứ ba

- Bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý bồi thường đối với những thiệt hại xảy ra do hậu quả của việc gây ra:

- Thương tật hay ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba (dù có tử vong hay không)

- Tổn thất hoặc thiệt hại bất ngờ đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của các Bên thứ ba

- Tất cả các chi phí kiện tụng

- Tất cả các chi phí đã được thực hiện với sự đồng ý bằng văn bản của Công ty bảo hiểm

02
Mô tả gói bảo hiểm

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Chủ đầu tư, nhà thầu, xây lắp các dự án, chủ sở hữu các công trình…

Đối tượng bảo hiểm 

• Các công trình xây dựng nhà ở, chung cư, khách sạn, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc;

• Nhà xưởng, kho tàng;

• Các công trình thuỷ lợi như: kênh dẫn, kè chắn, hồ chứa nước...;

• Các công trình xây dựng dân dụng: cầu cống, đường sá, cầu cảng, san lấp mặt bằng cho các khu công nghiệp, đô thị mới...;

• Các nhà máy xi măng, thủy điện, nhiệt điện...;

• Các công trình xây dựng lắp đặt khác.

03
Quy trình bồi thường
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
04
Tài liệu tham khảo

Muốn được tư vấn về
sản phẩm?

Để lại thông tin, Fubon Việt Nam sẽ liên hệ hỗ trợ khách hàng chi tiết và hiệu quả nhất.
advance image
commit image

Fubon Việt Nam thành tín
cam kết

Đồng hành lâu dài
Tuân thủ pháp luật
Bồi thường thỏa đáng
Bồi thường
Chúng tôi hiểu rằng bồi thường nhanh chóng và thỏa đáng
đóng vai trò quan trọng giúp khách hàng và doanh nghiệp
sớm giải quyết khó khăn và đẩy nhanh cải thiện tình hình.
Sản phẩm liên quan
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.