Nội dung bảo hiểm

01
Quyền lợi

A. Đối với NĐBH là người nước ngoài:

  •  Quyền lợi 1: Tử vong, thương tật vĩnh viễn 

- Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, FUBON trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, FUBON trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

  •  Quyền lợi 2: Chi phí y tế

- Chi phí phẫu thuật

- Chi phí thuốc men

- Chi phí điều trị hay sử dụng các thiết bị y tế

- Chi phí y tế, hộ lý, thuê phòng

- Chi phí thuê xe cấp cứu

Trả tiền bảo hiểm theo chi phí thực tế tối đa bằng giới hạn trách nhiệm Chi phí y tế.

B. Đối với NĐBH là người Việt Nam:

  • Quyền lợi 1: Tử vong, thương tật vĩnh viễn
  • Quyền lợi 2: Chi phí y tế (đã bao gồm trong Quyền lợi 1)
02
Mô tả gói bảo hiểm
03
Quy trình bồi thường
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
04
Tài liệu tham khảo

Muốn được tư vấn về
sản phẩm?

Để lại thông tin, Fubon Việt Nam sẽ liên hệ hỗ trợ khách hàng chi tiết và hiệu quả nhất.
advance image
commit image

Fubon Việt Nam thành tín
cam kết

Đồng hành lâu dài
Tuân thủ pháp luật
Bồi thường thỏa đáng
Bồi thường
Chúng tôi hiểu rằng bồi thường nhanh chóng và thỏa đáng
đóng vai trò quan trọng giúp khách hàng và doanh nghiệp
sớm giải quyết khó khăn và đẩy nhanh cải thiện tình hình.
Sản phẩm liên quan
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.