Nội dung bảo hiểm

01
Quyền lợi

a) Quyền lợi 1: Tử vong, thương tật vĩnh viễn

Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, FUBON trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, FUBON trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

b) Quyền lợi 2: Chi phí y tế

- Chi phí phẫu thuật

- Chi phí thuốc men

- Chi phí điều trị hay sử dụng các thiết bị y tế 

- Chi phí y tế, hộ lý, thuê phòng

- Chi phí thuê xe cấp cứu

- Trả tiền bảo hiểm theo chi phí thực tế tối đa bằng giới hạn trách nhiệm Chi phí y tế.

02
Mô tả gói bảo hiểm

A.  Đối tượng bảo hiểm
Công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú dài hạn trong lãnh thổ Việt Nam từ 1 tuổi (12 tháng tuổi) đến 65 tuổi.

Không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:
•  Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong, ung thư.
•  Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
•  Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

B.  Phạm vi bảo hiểm
•  Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
•  Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.
•  Chi phí y tế do tai nạn.

Quyền lợi bổ sung:

  • Ngộ độc, ngạt thở do khói, khí độc, khí gas hay ngạt nước (có tính phụ phí)
  • Trợ cấp mai táng (có tính phụ phí)
  • Ngộ độc thực phẩm (có tính phụ phí)

Trợ cấp mất thu nhập trong thời gian nằm viện (có tính phụ phí)

03
Quy trình bồi thường
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
04
Tài liệu tham khảo
TÊN TÀI LIỆU TẢI TÀI LIỆU
Quy tắc Bảo Hiểm tai nạn con người PAI PDF File
Biểu phí Bảo Hiểm tai nạn con người PAI PDF File
Giấy yêu cầu Bảo Hiểm tai nạn con người PAI PDF File
Mẫu yêu cầu bồi thường PDF File

Muốn được tư vấn về
sản phẩm?

Để lại thông tin, Fubon Việt Nam sẽ liên hệ hỗ trợ khách hàng chi tiết và hiệu quả nhất.
advance image
commit image

Fubon Việt Nam thành tín
cam kết

Đồng hành lâu dài
Tuân thủ pháp luật
Bồi thường thỏa đáng
Bồi thường
Chúng tôi hiểu rằng bồi thường nhanh chóng và thỏa đáng
đóng vai trò quan trọng giúp khách hàng và doanh nghiệp
sớm giải quyết khó khăn và đẩy nhanh cải thiện tình hình.
Sản phẩm liên quan
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.