Nội dung bảo hiểm

01
Quyền lợi

Bảo hiểm cho những tổn thất hay thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ không may đối với tài sản

02
Mô tả gói bảo hiểm

1.  BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

a.  Đối tượng bảo hiểm

• Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
• Máy móc thiết bị;
• Hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

b.  Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại cho tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro sau:
• Hoả hoạn + Sét đánh + Nổ (A)
• Nổ (B) 
• Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng (C)
• Gây rối, đình công, bãi công, sa thải (D)
• Hành động ác ý (E)
• Động đất hay núi lửa phun (F)
• Giông bão (G)
• Giông bão, lũ lụt (H)
• Vỡ hay tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước (I)
• Đâm va do xe cộ hoặc súc vật (J)

2.  BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN

a.  Đối tượng bảo hiểm

• Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
• Máy móc thiết bị;
• Hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

b.  Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.

3.  BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

a.  Đối tượng bảo hiểm

• Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
• Máy móc thiết bị;
• Hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

b.  Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm gây ra bởi cháy, nổ.

 
4. BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH

a. Đối tượng bảo hiểm

Tổn thất Lợi nhuận gộp do giảm doanh thu và tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn bồi thường.

 b. Phạm vi bảo hiểm

• Bồi thường cho mất “lợi nhuận kinh doanh” và “các chi phí cố định” (nếu có) mà Người được bảo hiểm phải tiếp tục chi trả trong khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ, cản trở hoặc bị ảnh hưởng do các thiệt hại vật chất bất ngờ được bảo hiểm xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm.
• Số tiền bảo hiểm: Lợi nhuận kinh doanh và chi phí cố định là cơ sở tạo thành số tiền bảo hiểm.
• Ngoài ra Người bảo hiểm sẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm các chi phí chi thêm để giảm thiểu tổn thất do hậu quả của việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Ví dụ: Chi phí tạm thuê nhà xưởng hoặc máy móc, chi phí tăng ca, cước phí vận chuyển khẩn cấp…
• Các chi phí không trực tiếp giảm thiểu tổn thất của việc gián đoạn kinh doanh chỉ được bồi thường nếu có thỏa thuận riêng.

03
Quy trình bồi thường
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 5
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 6
Thanh toán số tiền bồi thường trong vòng 15 ngày
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 5
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 6
Thanh toán số tiền bồi thường trong vòng 15 ngày
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 5
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 6
Thanh toán số tiền bồi thường trong vòng 15 ngày
04
Tài liệu tham khảo
STT TÊN SẢN PHẨM TÀI LIỆU TẢI VỀ
1 CFE Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quy tắc bảo hiểm 1

Quy tắc bảo hiểm 2

Mẫu yêu cầu bồi thường

2 HCA Bảo hiểm nhà (Cháy)

Quy tắc bảo hiểm 1

Mẫu yêu cầu bồi thường

 

3 MNP Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Quy tắc bảo hiểm 1

Mẫu yêu cầu bồi thường

4 PAR Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Quy tắc bảo hiểm 1

Mẫu yêu cầu bồi thường

5 CFE + MNP Bảo hiểm mở rộng

Mẫu yêu cầu bồi thường

6 CFE + PAR Bảo hiểm mở rộng

Mẫu yêu cầu bồi thường

Tài liệu khác

Mẫu yêu cầu bồi thường

 

Muốn được tư vấn về
sản phẩm?

Để lại thông tin, Fubon Việt Nam sẽ liên hệ hỗ trợ khách hàng chi tiết và hiệu quả nhất.
advance image
commit image

Fubon Việt Nam thành tín
cam kết

Đồng hành lâu dài
Tuân thủ pháp luật
Bồi thường thỏa đáng
Bồi thường
Chúng tôi hiểu rằng bồi thường nhanh chóng và thỏa đáng
đóng vai trò quan trọng giúp khách hàng và doanh nghiệp
sớm giải quyết khó khăn và đẩy nhanh cải thiện tình hình.
Sản phẩm liên quan
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.