Nội dung bảo hiểm

01
Quyền lợi

- Bảo hiểm cho cả tai nạn và bệnh tật, bao gồm chi phí y tế điều trị các bệnh đang phổ biến hiện nay. 

- Bảo hiểm cho các bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn. 

- Quyền lợi bảo hiểm A - Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật

- Quyền lợi bảo hiểm B - Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

- Quyền lợi bảo hiểm C - Chi phí y tế do tai nạn

- Quyền lợi bảo hiểm D - Điều trị nội trú và chi phí phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật

02
Mô tả gói bảo hiểm

Thời gian chờ

  • 30 ngày đối với trường hợp ốm đau bệnh tật
  • 365 ngày đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn
03
Quy trình bồi thường
04
Tài liệu tham khảo

Muốn được tư vấn về
sản phẩm?

Để lại thông tin, Fubon Việt Nam sẽ liên hệ hỗ trợ khách hàng chi tiết và hiệu quả nhất.
advance image
commit image

Fubon Việt Nam thành tín
cam kết

Đồng hành lâu dài
Tuân thủ pháp luật
Bồi thường thỏa đáng
Bồi thường
Chúng tôi hiểu rằng bồi thường nhanh chóng và thỏa đáng
đóng vai trò quan trọng giúp khách hàng và doanh nghiệp
sớm giải quyết khó khăn và đẩy nhanh cải thiện tình hình.
Sản phẩm liên quan
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi du lịch hoặc công tác trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.